TAKSTMENN

Bakken, Baard

Aker Takst AS

Vækerøveien 8 A, 0282 Oslo

Olsen, Birger

Postboks 4373 Nydalen, 0402 Oslo

Preintoft Willy jr.

Vækerøvn 8 A, 0282 Oslo

Rivø, Jon Sverre

Bregneveien 2, 0875 Oslo

Vangen, Hans Kr.

Postboks 73, 2081 Eidsvoll

Murmesternes Forening Oslo

Murmesternes Forening, Oslo er en av Oslos eldste håndverksforeninger grunnlagt 1884. Foreningens medlemmer besitter allsidig kompetanse ved at flere medlemmer er spesialisert på ulike områder.

Våre medlemmer utfører alle typer oppdrag innen mur, puss, flis, restaurering og natursteinsarbeider. Flere av medlemmene utfører taksering av bolig og forretningseiendommer. I tillegg er flere medlemmer autoriserte entreprenører.