Hva gjør en murer?

Murerfaget er et kreativt yrke, fordi du lager noe fysisk med hendene dine.

Du bygger noe selv med de mursteinene eller flisene du får utdelt og lager noe som kanskje blir stående der for evig.  Som murer og flislegger bygger du opp nytt murverk, og restaurerer gammelt. Du legger også fliser.

Hva er de vanligste arbeidsoppgavene til en murer?

Murer er et håndverksfag med lange tradisjoner og stolte håndverkere.

Det er et meget allsidig yrke. Som murer jobber du både ute og inne. Du kan jobbe på store byggeplasser og du kan ha oppdrag i private hjem. Du vil jobbe med våtrom og montere peis og piper. Mure fasader i teglstein og legge mye fliser. Faget spenner seg fra trekninger og gips-ornamenter til blokkmuring og støping av gulv og glassbyggerstein. Det å bli murer og flislegger dreier seg ikke bare om å stå og stable murstein eller å mure en grunnmur. Det er uante muligheter. Mye går også på rehabilitering. Det er et fag man aldri blir utlært i og mulighetene for utvikling er store. Både innad i faget, men også utenfor. Med andre ord så vil et svennebrev som murer gi deg unike muligheter i arbeidsmarkedet hvor du selv setter grensen for hva du vil oppnå.

Grunnleggende ferdigheter som kreves er:

 • Muring av grunnmur,
 • vegger,
 • peis,
 • piper
 • og natursteinarbeider. 

En rekke andre oppgaver kan være: 

 • Teglsteinsmuring og blokkmuring
 • Flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
 • Skifer- og natursteinmuring
 • Puss og overflatebehandling
 • Muring og montering av peis og andre ildsteder
 • Muring og montering av piper og pipeelementer
  – Legging gangveier, kantstein og fortauer med stein
 • Mure buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling

Det meste av arbeidet er selvstendig, men det kan også være perioder at du er en del av større prosjekter, som for eksempel bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger. 

De vanligste arbeidsoppgavene er teglsteins- og blokkmuring, fliselegging, våtromsarbeider inklusive smøremembraner. Både skifer og naturstein er materialer du vil du komme til å stifte bekjentskap med, og det blir både puss og overflatebehandling. Du kommer til å både mure og montere peis, piper og pipeelementer. Betong er også blitt en stadig viktigere del av yrket. 

Hva kreves av en murer?

Liker du å jobbe med både kroppen og hodet? Da kan mureryrket være noe for deg!

En utdanning som murer- og flislegger er nemlig både spennende, variert og utfordrende. Det er lett å forestille seg at en murer ikke gjør noe annet enn å mure stein – men jobben er mye mer variert enn som så! Med et svennebrev som murer kan du jobbe med alt fra teglstein til utsmykking med små fliser. Som murer vil du få mulighet til å jobbe både inne og ute, og arbeidet kan variere fra nybygg/industribygg til eldre bygninger med behov for restaurering og oppussing.

Om du skal bli mur- og flislegger bør du være både nøyaktig og praktisk anlagt. Dessuten må du være ansvarsbevisst, for det er avgjørende viktig at arbeidet utføres slik det er bestemt i lover og forskrifter som gjelder for yrket. Du må ha evnen til å jobbe strukturert og planmessig, samt kunne kommunisere positivt med både kunder og kolleger.

Hvor mye tjener man som murer?

Som murer tjener du penger i lærlingeperioden. Som lærling kan du tjene ca 400.000, fordelt på 2 år.

En murersvenn tjener gjennomsnitlig (i 2023) ca. 550-650.000 pr. år.

I de litt mer administrative stillingene vil det variere fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Du vil neppe tjene dårligere enn 650.000 – 900.000,-pr år.

Fellesoverenskomsten for byggfag, link til pdf

LES MER om utdanningsløypene her

Murmesternes Forening er på Facebook, Instagram og TikTok

Få et innblikk i mureryrket og mureropplæringen ved å følge oss i sosiale medier.