Vi er administrasjonen

Vi brenner for å formidle og forvalte murerfaget.

Knut Asper daglig leder Murmesternes Forening Oslo. Foto

Knut Asper

Daglig leder / murmester

knut@murmesternesforening.no

Mob: 91550503

Lars Eikemo-Rolfsen opplæringsleder og murmester. Foto

Lars Eikemo-Rolfsen

Opplæringsleder / murmester

lars@murmesternesforening.no

Mob: 93489046

Espen Kurverud Opplæringskonsulent for opplæringskontoret /murersvenn. Foto

Espen Kurverud

Opplæringskonsulent for opplæringskontoret /murersvenn

espen@murmesternesforening.no

Mob : 95979577

OM OSS

Murmesternes forening Oslo er en bransjeforening med mange viktige gjøremål.

Ett av dem er å skape interesse og engasjement for murerfaget, som er et allsidig og kreativt yrke. En rekke store og spennende byggeprosjekter vil pågå i hovedstaden i lang tid fremover. Det vil være stort behov for å rekruttere fremtidens murere og flisleggere.

Murmesternes forening Oslo består av drøyt 40 opplæringsbedrifter, og har eget opplæringskontor og målekontor.

Det er stor bredde i arbeidet vårt. Vi  kan jobbe med deg som lærling på din utplasserte byggeplass, vi utarbeider læreplaner og jobber mot det politiske.

Målet er å til enhver tid ha 40-50 løpende lærlingkontrakter i Oslo og Akershus, og vi trenger flere.

Elever som skal bli fremtidens murere og flisleggere. Foto

I Oslo og Akershus har antall elever som velger murer og flislegger utdanningen vært nedadgående. Det fører til at nesten alle i utgangspunktet får lærlingplass. Den nye lærling-garantien sier at hvis man er kvalifisert, så skal man få plass. Det fordrer maks ti dagers fravær på hvert av skoleårene på VG1 og på VG2. I tillegg må man ha bestått alle allmennfag, og oppnådd minimum karakteren 3 i programfaget. Aller viktigst er det kanskje at man er motivert og villig til å være på utplassering i en bedrift slik at man ser at de fungerer ute.

De lærlingene vi allerede har, er veldig bra gutter og jenter. Det er mye bra ungdom der ute, og vi skulle gjerne hatt flere slik at vi kunne fått ut enda flere dyktige lærlinger. Vi i Murmesternes Forening hjelper til på skolene, og har blant annet begynt å samle alle murer-interesserte VG1-elever til praktiske murerkurs i Akershus hvert år. Da arrangerer vi kurs hvor vi stiller som instruktører, og så har vi opp til seks murmestere som rullerer og gjør undervisningen spennende. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på fra fungdommen. De digger å få konkrete, store oppgaver som de løser sammen i team.

Murmesternes forening Oslo er også en arbeidsgiverforening som jobber for bedre arbeidsvilkår.

Vi har i dag 100 murmestere som medlemmer, men ønsker oss flere. Den største fordelen med å være medlem, er at man får et større nettverk. I tillegg kommer faglig påfyll i form av medlemsmøter, medlemsturer og seminarer. Det er også gode forsikringsordninger, avtaler og lignende gjennom medlemskapet. 

Murbyen Oslo samarbeider med Murmesternes Forening Oslo og arrangerer kurs om tradisjonelle materialer og metoder for alle lærlinger i murerfaget i Oslo.

Murbyen Oslo arrangerer byvandringer, seminarer og kurs, og deltar på flere ulike arrangementer for å øke bevisstheten rundt den unike murgårdsbebyggelsen i Oslo. På våre seminarer og kurs for eiere og styreledere, kan du lære om vedlikehold og istandsetting av murgårder.

Murerfaget er et av de mest kreative håndverkene fordi du faktisk lager noe fysisk med hendene dine.

Velger du murer og flisleggerfaget, må det være fordi du er interessert i håndverk, i å bruke kroppen din og være kreativ i forhold til håndverk. Faget er et av de mest kreative håndverkene fordi du faktisk lager noe fysisk med hendene dine. Du bygger noe selv med de mursteinene eller flisene du får utdelt og lager noe som kanskje blir stående der for evig. Tenk deg å få være med og bygge Operaen, og slike signalbygg blir det jo bare flere av. 

En murer og flislegger er en veldig allsidig fagarbeider.

Man kan jobbe med alt fra peiser til bad, badebasseng, piper og fasader. Murer og flisleggeren er kunstneren i et byggeprosjekt. Faget spenner seg fra trekninger og gips-ornamenter til blokkmuring og støping av gulv og glassbyggerstein. Det å bli murer og flislegger dreier seg ikke bare om å stå og stable murstein eller å mure en grunnmur. Det er uante muligheter. Mye går også på rehabilitering, og det er nesten ikke arbeidsledighet innen faget.

De lærlingene vi allerede har, er veldig bra gutter og jenter. Det er mye bra ungdom der ute, og vi skulle gjerne hatt flere slik at vi kunne fått ut enda flere dyktige lærlinger. Vi i Murmesternes Forening hjelper til på skolene, og har blant annet begynt å samle alle murer-interesserte VG1-elever til praktiske murerkurs i Akershus hvert år. Da arrangerer vi kurs hvor vi stiller som instruktører, og så har vi opp til seks murmestere som rullerer og gjør undervisningen spennende. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på fra fungdommen. De digger å få konkrete, store oppgaver som de løser sammen i team.