Personvernerklæring for Murmesternes Forening Oslo
sist oppdatert 08.05.2023

Denne Personvernerklæringen gjelder for Murmesternes Forening Oslo som er den behandlingsansvarlige og som kan innhente og bruke de personopplysninger som angis nedenfor i pkt. 2. 

  1. Hvilke personopplysninger blir behandlet? 

Murmesternes Forening Oslo behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, informasjon om inngåtte avtaler du har med Murmesternes Forening Oslo eller annet for overholdelse av inngåtte avtaler med deg.

Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i Murmesternes Forening Oslo dataregistre.

Murmesternes Forening Oslo er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

2. Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Murmesternes Forening Oslo til oppfyllelse av avtaler med Murmesternes Forening Oslo eller samarbeidspartnere samt fullføring av lovpålagte forpliktelser. 

3. Underleverandører (databehandlere)

Murmesternes Forening Oslo benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester.

Murmesternes Forening Oslo er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører.

Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

4. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Murmesternes Forening Oslo overfører ikke personopplysninger til andre.

5. Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger.

Kontaktdetaljer til Murmesternes Forening Oslo:  post@murmesternesforening.no

6. Avslutte ditt samtykke 

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det. Du kan avslutte ditt samtykke ved å gå inn på linken her. 

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til post@murmesternesforening.no