Nettverk og faglig tilhørighet

Medlemskapet gir deg et støtteapparat med tilgang til et nettverk, både lokalt og landsdekkende, lokale medlemsmøter hvor man diskuterer lokale utfordringer, får faglig påfyll og utveksler erfaringer.

Murmesternes Forening Oslo

Murmesternes Forening Oslo, etablert 1884 er en forening med om lag 100 medlemmer.

Foreningens formål er å utvikle faget, ivareta rekrutteringen og medlemmenes interesser.

Murmesternes Forening Oslo er en lokal avdeling under Norske Murmestres Landsforening

Hvem er vi?

Arbeidsgiverforening
Opplæringskontor
Målekontor
Gårdeier

Hva skjer i vår forening?

Medlemsmøter, temakvelder med faglig og sosialt samvær.

Kurs, turer, seminarer, medlemsmøter og landsmøter.

Gjennom medlemskap har du selv mulighet til å påvirke saker og fremme dine synspunkter og argumenter på medlemsmøtene / generalforsamlingen

Alle bedriftsmedlemmer er medlem av OHIF

Opplæringskontor

Opplæringskontoret er kun for Mur -og flisleggerfaget (vi er en faglig)

Vi tegner kontrakt med lærling.

Plasserer lærlingen i en eller flere medlemsbedrifter.

Sørger for administrasjon og faglig oppfølging.

Tre faste ansatte

Opplæringsløp

Tilpasset kandidaten

4 opplæringsløp differensiert basert på skolegang

2+2 (normalen)

1+3

0+4 (voksenlærling)

Lærekandidat /fagbrev på jobb

Hva tilbyr vi av kurs til våre lærlinger?

Teglsteinsmuring med og uten overdekninger

Tradisjonell puss og overflatebehandling

Baderomskurs etter TEK 17

Modul A-B teori om flis og flislegging

Forberedende kurs i yrkesteori for lærlinger og privatister før
den sentralgitte  teorieksamen (3103 Murer- og flislegger)

Gratis for medlemmene i opplæringskontoret

Det lønner seg å være medlem

  • NML gir bedriftene tilbud på yrkesskadeforsikring, bilforsikring, ansvarforsikring og byggeplassforsikring til markedets gunstigste priser hos Byggmesterforsikring.
  • NML tilbyr gratis juridisk konsultasjon i arbeidsrett og bygge- og entrepriserett.
  • Gratis medlemskap i Oslo Handverk og industriforening.
  • I tillegg er det gjort avtale med Telenor, Esso, Shell og Statoil samt dekkavtale med Dekkmann og mye mer.
Murmesternes forening oslo medlemsmøte. Foto

Er du interessert i å bli medlem?

Ta kontakt med vårt kontor og avtal et møte.