Murmesternes forening Oslo velkommen

Murmesternes Forening

Besøksadresse Sørkedalsveien 9
Postadresse: Postboks 5476
Majorstuen 0305 Oslo

Murmesternes Hus

Foreningen er også eier av Nedre Vollgt. 1, og forestår utleie av kontorlokaler.

Utleie

Opplæringskontoret

Kontrakter, utplassering, administrasjon og faglig oppfølging.

opplæring i murfag

Murmesternes Forening Oslo

Murmesternes Forening, Oslo er en av Oslos eldste håndverksforeninger grunnlagt 1884. Foreningens medlemmer besitter allsidig kompetanse ved at flere medlemmer er spesialisert på ulike områder.

Våre medlemmer utfører alle typer oppdrag innen mur, puss, flis, restaurering og natursteinsarbeider. Flere av medlemmene utfører taksering av bolig og forretningseiendommer. I tillegg er flere medlemmer autoriserte entreprenører.