Murmesternes forening Oslo velkommen

Murmesternes Forening

Besøksadresse Sørkedalsveien 9
Postadresse: Postboks 5476
Majorstuen 0305 Oslo

Murmesternes Hus

Foreningen forestår utleie av kontorlokaler i Murmesternes Hus, Nedre Vollgt. 1. 0305 Oslo

Utleie

Opplæringskontoret

Kontrakter, utplassering, administrasjon og faglig oppfølging.

opplæring i murfag