Styre og medlemsmøte datoer 2022

15 februar

24 mars Generalforsamling

10 juni Landsmøte i Oslo i regi NML

21 juni

18 august Sommerfest

6 september

15 november

 

Murmesternes Forening har takket ja til  å arrangere NML`s landsmøte i 2024.

Program og invitasjon kommer senere.

 

Med vennlig hilsen

Murmesternes Forening