Landsmøte i Oslo 11. – 14 juni 2020 er utsatt på ubestemt tid.

Landsmøtet 11-14 juni er avlyst inntil videre.

Omfanget og spredningen av koronaviruset (covid-19), myndighetspålegg, samt usikkerheten knyttet til dette, tilsier at vi nå har tatt en beslutning om at vi ser oss nødt til å utsette landsmøtet som var planlagt 11-14 juni 2020.

I skrivende stund er det innført omfattende forbud mot visse aktiviteter, som åpenbart vil kunne ramme landsmøtet mUrban 2020. Situasjonen er nå kaotisk. Vi vet ikke hvor omfattende, alvorlig og langvarig pandemien blir. Vi vet heller ikke i hvilken utstrekning og hvor lenge samfunnet er underlagt restriksjoner, eller hvilke samfunnsøkonomiske ettervirkninger pandemien vil få nasjonalt og globalt. På grunn av usikkerheter knyttet til tiden det tar før myndighetene tillater slike arrangementer som foreliggende, og/eller smittefaren begrenses slik at deltakerne ønsker å reise til landsmøtet.

Murmesternes forening og NML tar sikte på at vårt landsmøte mUrban 2020 om mulig kan gjennomføres en gang til høsten.

Vi vil holde dere orientert om saken fremover.

Med vennlig hilsen Murmesternes Forening Knut Asper og John Rusvik Johansen

Murmesternes Forening Oslo

Murmesternes Forening, Oslo er en av Oslos eldste håndverksforeninger grunnlagt 1884. Foreningens medlemmer besitter allsidig kompetanse ved at flere medlemmer er spesialisert på ulike områder.

Våre medlemmer utfører alle typer oppdrag innen mur, puss, flis, restaurering og natursteinsarbeider. Flere av medlemmene utfører taksering av bolig og forretningseiendommer. I tillegg er flere medlemmer autoriserte entreprenører.